Lijn van Simson

Cabri Java Applet


In de figuur is
P  -  punt van de omgeschreven cirkel van ABC
P a, P b, P c  -  voetpunten van de loodlijnen uit P op de zijden van driehoek ABC
t, B t, C t  -  tegenpunten van A, B en C op de cirkel
s  - lijn van Simson

Beweeg het punt P over de omgeschreven cirkel met behulp van de linker muisknop (This point).

Merk op, dat indien P samenvalt met een tegenpunt, s samenvalt met de betreffende zijde van de driehoek. Een zijde van de driehoek is dus de Simson-lijn van het betreffende tegenpunt.

De positie van de punten A, B en C op de omgeschreven cirkel kan niet worden gewijzigd.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[simson_m2.htm] laatste wijziging op : 20-02-1999