Omhullende van een lijn

Cabri Java Applet


In de figuur is het punt P een variabel punt op de cirkel.

Bij verplaatsing van P over de cirkel bepaalt de middelloodlijn m van het lijnstuk AP een kegelsnede.
Als A binnen de cirkel ligt is die kegelsnede een ellips; ligt A buiten de cirkel, dan is dat een hyperbool.

Draai het punt P over de cirkel met behulp van de linker muisknop.

Gebruik de Trace optie voor de lijn m!

De positie van het punt A kan eveneens worden gewijzigd..

Terug naar de tekst ] [ Tweede venster: TraceHelp ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[simson_fig13_m.htm] laatste wijziging op : 03-04-1999