Pythagoras mozaiek [4]

Cabri Java Applet


In de figuur wordt het volgende aannamelijk gemaakt:

Stelling van Pythagoras:
de som van de oppervlakten van de beide vierkanten op de rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek
   is gelijk aan
de oppervlakte van het vierkant op de schuine zijde.

Roteer het punt P (Dit punt) om het punt C en kijk welke vierhoeken congruent zijn.
Daaruit volgt door optelling en aftrekking van gelijke vlakdelen de stelling.

De figuur kan door "slepen" van de punten A, B, C worden vergroot of verkleind.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[pytha4_m.htm] laatste wijziging op : 07-09-2000