Pythagoras mozaiek

Cabri Java Applet


In de figuur wordt het volgende aannamelijk gemaakt:

Stelling van Pythagoras:
de som van de oppervlakten van de beide vierkanten op de rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek
   is gelijk aan
de oppervlakte van het vierkant op de schuine zijde.

  1. Roteer driehoek PBC via het punt P (Dit punt) om C, zodat het beeld van B samenvalt met het punt D;
  2. Roteer driehoek QAB via het punt Q om A, zodat het beeld van B eveneens samenvalt met D.

Merk op, dat de oppervlakte van het vierkant op de zijde c hierdoor niet verandert.
Schuif de positie van de knop "vierkanten?" zo nodig in de positie "ja", waardoor (iets beter) zichtbaar wordt, dat a2 + b2 = c2.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[pytha1_m.htm] laatste wijziging op : 07-09-2000