Propositie III-35

Cabri Java Applet


Terug naar de tekst ]


Propositie III-35 luidt:
Als in een cirkel twee rechten elkaar snijden, is de rechthoek, omvat door de deelen van de eene, gelijk aan den rechthoek omvat door de deelen van de andere.

Door verplaatsing van de punten A, B, C, D op de cirkel wordt de geldigheid van bovenstaande propositie geļllustreerd.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2003 PandD Software - Rotterdam


[propIII35.htm] laatste wijziging op : 26-02-2003