Propositie I-35 [2]

Cabri Java Applet


Propositie I-35 (Elementen) luidt
Parallelogrammen op dezelfde basis en tusschen dezelfde parallellen zijn gelijk aan elkaar.

In de figuur is ABCD een parallelogram.
De vorm van het parallelogram via het punt A worden gewijzigd.
Het parallelogram staat op de basis BC.

Ah en Dh zijn de voetpunten van de loodlijnen uit A resp. D op de lijn BC.

Wijzig de positie van het punt A (This point) en ga daarbij na, dat oppervlakte het parallelogram niet verandert; het is immers steeds gelijk aan dat van het parallelogram (de rechthoek) AAhDhD.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 1999 PandD Software - Rotterdam


parm2_m.htm] laatste wijziging op : 06-04-1999