Propositie I-35 [1]

Cabri Java Applet


Propositie I-35 (Elementen) luidt
Parallelogrammen op dezelfde basis en tusschen dezelfde parallellen zijn gelijk aan elkaar.

In de figuur is ABCD een vast parallelogram.
De vorm van het parallelogram EFCB kan via het punt E worden gewijzigd.
Beide parallelogrammen staan op de basis BC.

Wijzig de positie van het punt E (This point) en ga daarbij na, dat oppervlakten van de driehoeken EAB, FDC en daardoor door aftrekking en optelling van opvolgend DGE en BCG de oppervlakte van het parallelogram EFCB niet verandert.

Bekijk ook het (eenvoudiger) geval waarbij AD en EF elkaar (gedeeltelijk) overlappen.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 1999 PandD Software - Rotterdam


parm1_m.htm] laatste wijziging op : 06-04-1999