De functie f(x) = ax + b

Cabri Java Applet


Hiernaast is de functie f(x) = ax + b getekend in een rechthoekig co?rdinatenstelsel.

Verplaats de schuifknoppen a en b om aan de getallen a en b verschillende waarden toe te kennen.

 

 

 

 

 

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project ? PandD Software


[linfunc_m.htm] laatste wijziging op : 11-11-2000