De inverse van een cirkel

Cabri Java AppletIn de figuur is de cirkel K getekend, met daarop de punten P,Q,R.
PQ is midddellijn van K.
De punten P',Q,R' zijn de inversen van de punten P,Q,R bij de inversie tov. de cirkel met middelpunt O.
Het punt N op K is het raakpunt van de raaklijn uit O aan K.
ON is dus de macht van O tov. K

Opdrachten

1.  Ga na, dat bij verplaatsing van het punt P het punt P' een cirkel doorloopt (middellijn Q'R').
2. Verplaats het punt O of vergroot de inversiecirkel zo, dat deze door het punt N gaat.
Ga na, dat K nu op zichzelf wordt afgebeeld (richtingen van P en P' zijn dan tegengesteld).

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[inv4_m.htm] laatste wijziging op : 18-08-1999