Definitie inversie

Cabri Java AppletIn de figuur is A' de inverse van het punt A tov. de getekende inversiecirkel.
Straal van de cirkel is gelijk aan k.
De waarde van OA . OA' (= k2) is berekend.

Opdrachten

1. Ga door verplaatsing van het punt A (This point) na dat de waarde van OA . OA' niet verandert.
2. Ga door verplaatsing van het punt O de liggng van A en A' na
3. Ga door verandering van de grootte van de cirkel (This circle; via "verslepen") de waarde van OA . OA' na en bekijk ook de ligging van A en A'
Merk op dat OA . OA' niet berekend kan worden als A en O samenvallen!

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[inv1_m.htm] laatste wijziging op : 18-08-1999