Cosinusregel

Cabri Java Applet


 
In de hiernaast staande figuur kunnen de verschillende configuraties worden bekeken die worden onderscheiden bij het bewijs van de cosinusregel met behulp van machten:
  1. hoek C is scherp (hoek A en hoek B zijn eveneens scherp)
  2. hoek C is stomp
  3. hoek C is scherp en hoek A is stomp

Het punt A (This point) kan alleen horizontaal worden bewogen.
Het punt C (this pont) kan in een willekeurige positie worden gebracht.

Telkens zijn de volgende identiteiten gebruikt:

  • AP x AB = AR x AC
  • BP x BA = BQ x BC

Merk op, dat de punten Q en R met C samenvallen als hoek C recht is (dit is een bewijs voor de stelling van Pythagoras).

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[beweg1_m.htm] laatste wijziging op : 20-03-1999