Cabri en Internet [1]

Opdracht 1  |  Opdracht 2   | Opdracht 3  ][ Cabri-werkbladen

vorige Vorige begin Begin volgende Volgende

Nederlandse Wiskunde Olympiade
Ga naar de site van de Nederlandse Wiskunde Olympiade (http://olympiads.win.tue.nl/nwo/opgaven/index.html; deze pagina wordt geopend in een nieuw venster).
Op de door de link bepaalde webpagina staan de opgaven van de NWO uit 1991 t/m 1997, 2e ronde.

Voer nu de volgende opdrachten uit.

Opdracht 1 Ga naar 1991, opgave 5.
(i)    Teken met Cabri de daar gegeven situatie.
(ii) Onderzoek met Cabri of
(a). de punten D, E en F op de cirkel (H,R) liggen;
(b). de oppervlakte van het gebied dat bestaat uit de cirkel (H.R) zonder de drie gebieden die gevormd worden door de bogen MD, ME en MF (dus gert gearceerde deel in de figuur) gelijk is aan tweemaal de oppervlakte van driehoek ABC

 

Opdracht 2 Ga naar 1992, opgave 3
(i)    Teken met Cabri de daar gegeven situatie.
(ii) Onderzoek met Cabri of de totale oppervlakte van de buitenste vierkanten (I, II en III) gelijk is aan driemaal de totale oppervlakte van de drie binnenste vierkanten IIV, V en VI).

 

Opdracht 3 Ga naar 1995, opgave 2
(i)    Teken met Cabri de gegeven situatie.
(ii) Bepaal de verzameling van de punten M als P het lijnstuk AB doorloopt
Gebruik de optie "meetkundige plaats" of trek een spoor..

begin pagina

vorige Vorige begin Begin volgende Volgende

[cabrinter1.htm] laatste wijziging op: 16-03-03