TI-83 werkblad

Overzicht  ][ TI-werkbladen


0. Overzicht - Functies en tabellen

 1. Invoeren van het functievoorschrift
 2. Tabelparameters
 3. Tabel tonen
 4. Verfijnen
 5. Opdracht

Te gebruiken toetsen bij functies en tabellen: [Y=], [X,T..], [TBLSET], [TABLE].

1. Invoeren van het functievoorschrift

 • Druk op [Y=].
func-tab1.gif (619 bytes)

Het functievoorschrift moet nu achter Y1 worden ingevoerd; we kiezen de functie


    f(x) = x2 - 5x.
We moeten dus invoeren "x2 - 5x".
 • De "x" krijg je met de toets [X,T..].
 • Gebruik verder de toets voor de machtsverheffing [^] en gebruik de bewerkingstoets [ - ] voor de aftrekking.
func-tab2.gif (701 bytes)

2. Tabelparameters

 • Druk op [TBLSET] (dit komt van Table Setup).
func-tab3.gif (1244 bytes)

De waarden bij TblStart en D Tbl geven de startwaarde en de toename van de "onafhankelijke" (Indpnt komt van het Engelse "Independent") variabele. Bij dit type functies op de GR is de onafhankelijke variabele steeds de "x".
De parameters Indpnt en Depend (van het Engelse "Dependent" - afhankelijk) hebben de waarde "Auto". Hierdoor worden de waarden van X en Y in de tabel automatisch berekend (met behulp van TblStart en D Tbl).

3. Tabel tonen

 • Druk nu op [TABLE].

Hierdoor wordt op basis van de ingevoerde gegevens de tabel met functiewaarden zichtbaar.

Met de cursortoetsen van de GR kan je de verschillende functiewaarden voor waarden van X kleiner dan -3 en voor waarden van X groter dan 3 bekijken.

 • Doe dat, en stop dan als de waarden voor X van 0 tot 6 in beeld zijn.

4. Verfijnen


Uit de waarden voor x = 2 en x = 3 kunnen we concluderen, dat er een minimumwaarde van Y1 is voor een X die tussen 2 en 3 ligt.
We maken nu een nieuwe tabel.
 • Druk weer op [TBLSET] en maak TblStart gelijk aan 2 en D Tbl gelijk aan 0,1.
func-tab6.gif (1260 bytes)
 • Maak ook, als oefening, nog een "verfijnde" tabel met TblStart = 2,45 en D Tbl=0,01.
func-tab7.gif (1318 bytes)

5. Opdracht


De functie
     f(x) = x4 - 5x
heeft eveneens een minimumwaarde.
Je moet deze minimumwaarde met behulp van een tabel trachten te bepalen.
Wijzig allereerst het functievoorschrift via de knop [Y=]. func-tab8.gif (702 bytes)
a. Kan je uit het feit, dat
   Y1(-1) = 6 en Y1(2) = 6
concluderen dat het minimum gevonden wordt voor 1/2 (dus precies midden tussen -1 en 2)?
b. Maak een tabel met TblStart = 0,9 en D Tbl = 0,1.
Wat is de minimumwaarde volgens deze tabel?
c. Maak een tabel met TblStart = 0,9 en D Tbl=0,05.
Wat is de minimumwaarde volgens deze tabel?
d. Geef nu een zo goed mogelijke benadering (3 decimalen?) van de minimumwaarde en van de daarbij behorende waarde van x.
Vermeld ook de door jou daarbij gebruikte (laatste) waarden van TblStart en D Tbl.
e. Ga naar het rekenscherm en bereken .
Is nu a4 - 5a gelijk aan 0?
Verklaar je antwoord en geef ook een verklaring voor het gevonden resultaat.
f. Blijf op het rekenscherm en bereken .
Bereken nu ook b4 - 5b.
Vergelijk deze antwoorden met de antwoorden die je bij d. gegeven hebt. Valt je daarbij iets op?
Conclusie?

up.gif (138 bytes)

[func-tabel83.htm] laatste wijziging op: 11-02-2000