DK & Rekenmachines

Inleiding  |  Werkbladen   |  Overige informatie  ][  Home


1. Inleiding terug
Bij de examens wiskunde in de Tweede fase van het voortgezet onderwijs (havo en vwo) is het gebruik van een zogenoemde grafische rekenmachine (GR) voorgeschreven..
Om leerlingen snel bekend te maken met de vele mogelijkheden van de GR wordt reeds in de 4e klas begonnen met het gebruik van die machine bij het oplossen van verschillende problemen.

ti83front.jpg (7631 bytes)Op mijn school, het Krimpenerwaard College te Krimpen aan den IJssel, is het bezit van de TI83 (een GR van Texas Instruments) aan alle leerlingen verplicht voorgeschreven (vanaf de vierde klas havo en de vierde klas vwo, in alle profielen, muv. HAVO-profielen met wiskunde-A1).
Ook zijn de TI83Plus en de TI84Plus (al of niet Silver Edition) rekenmachines toegestaan.

2. Werkbladen terug
Ten einde de leerlingen niet te hoeven confronteren met het nogal uitgebreide, in de meeste gevallen in didactisch opzicht te kort schietende handboek van de TI83, zijn op de school een aantal werkbladen ontwikkeld.
Deze werkbladen worden (in een iets andere dan de gedrukte vorm) op deze website opgenomen.

Klik hier voor de TI83-werkbladen.
Overigens staan hierbij ook werkbladen die niet tot de examenstof wiskunde voor de Tweede fase behoren, maar die ingaan op de diverse mogelijkheden van de GR.
Zie verder ook de pagina "Teachers Info" (TI-Service en Informatie) en [3], [7] en [9] en [10]

Opmerking
Voor de CabriJr. applicatie te gebruiken op de TI83Plus en TI84Plus zijn eveneens een aantal werkbladen beschikbaar.
Klik hier voor deze Cabri-werkbladen.
[einde Opmerking]

3. Overige informatie terug
Uiteraard is op het internet meer informatie te vinden over GR's. Hieronder volgen enkele links.

[1]        Productinformatie over de TI83 (Texas Instruments)
[2] Educatieve hulpbronnen (Texas Instruments)
[3] Huispagina van Henk Pfalzgraff - download programma's voor TI83
[4] TI82 en TI83 op de site van Uitgeverij Thieme
[5] Wolters-Noordhoff: Reeks Wiskunde en ICT
[6] Rekenmachines in het Wiskundelokaal van de Digitale School
[7] TI82 en TI83 op de website van Willem van Ravenstein
[8] Examenprogramma's Wiskunde 2e fase (NVvW-website)
[9] Programma's, handleidingen, ed. (TICalc)
[10] Boekje EHBS (voor TI83) via www.hulpbijstatistiek.nl
[11] J. van Poppel: Wiskunde met TI-83 Plus SE (Garant-Uitgevers, Antwerpen)
[12] Bart Billiet & Viktor Petrov: TI-83Scholieren.BE (Belgi�)

homepage Home begin pagina Top

[rekenmach.htm] laatste wijziging op: 04-09-2005