Financiele rekenkunde

Financi�le rekenkunde

[ Algebra | TI-werkbladen ]


Het onderwerp "Financi�le rekenkunde" komt als zodanig niet voor in het huidige wiskundeprogramma van scholen voor havo/vwo in Nederland.
In het programma voor vwo A1/A12 en B12 worden wel meetkundige rijen behandeld.
Daarbij komen opgaven voor die tot het deelgebied "Financi�le rekenkunde" kunnen worden gerekend.

Ten behoeve van het (Tweede fase-)vak "Management en Organisatie" (M & O) op mijn school (het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel) is een werkblad ontwikkeld bij het gebruik van de financi�le functies (TVM-Solver) van de TI-83 en TI83Plus (Texas Instruments).
Gebleken is dat dit werkblad ook te gebruiken is binnen de wiskunde zelf (als praktische opdracht, als onderdeel van een profielwerkstuk).
Het werkblad telt 14 A4-pagina's. De "lesstof" is verdeeld in 8 paragrafen met als titels:

  1. Inleiding
  2. Een eenvoudig voorbeeld (samengesteld interest)
  3. Rente in termijnen
  4. Annu�teiten
  5. Contante waarde
  6. Leningen
  7. Cashflow
  8. Data en dagen

Het werkblad is helaas niet meer beschikbaar.

Voor het lezen van dit bestand is Acrobat Reader noodzakelijk: Get Acrobat� Reader


[finrek.htm] laatste wijziging op: 18-01-18