Relaties

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
2002 CabriJavapplet by PandD Software - Rotterdam
 
Hiernaast zijn A', B', C' de inverse beelden van de punten A, B, C die de hoekpunten zijn van een gelijkzijdige driehoek.
De punten A', B', C' zijn collineair; de positie ervan kan worden gewijzigd.
Via het punt r kan de straal van de inversiecirkel (middelpunt O) worden gewijzigd.

De relatie tussen OA, OB, OC en de relatie tussen OA', OB', OC' kan eveneens zichtbaar worden gemaakt.


[collin2_m.htm] laatste wijziging op: 21-10-02