Inversie: het beeld van een gelijkzijdige driehoek

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
2002 CabriJavapplet by PandD Software - Rotterdam
 
Hiernaast zijn A', B', C' de inverse beelden van de punten A, B, C die de hoekpunten zijn van een gelijkzijdige driehoek.
De punten A', B', C' zijn collineair.
De beelden van de zijden zijn eveneens getekend.
Via het punt r kan de straal van de inversie cirkel (middelpunt O) worden gewijzigd.

Verplaats het punt O zo, dat het samenvalt met C.
Bekijk dan de beelden van de zijden en de hoeken daartussen.

De hoeken tussen de bogen kunnen eveneens worden zichtbaar gemaakt.


[collin1_m.htm] laatste wijziging op: 21-10-02