Een eitje, zo'n eitje (ei-vormen)

Constructie | 3:4:5-driehoek | Vijfpunts-ei  ][  Meetkunde


Deze pagina is, uiteraard zonder de animaties, als artikel gepubliceerd in Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren, december 2000.

Constructie driepunts-ei begin pagina
In het oktobernummer (oktober 2000) van het wiskundetijdschrift voor jongeren Pythagoras beschreef  BRUNO ERNST de constructie van een eivorm met behulp van een aantal cirkelbogen.
Hieronder is de constructie nog eens weergegeven, samen met de constructiestappen. Alle constructies kunnen worden uitgevoerd met passer en liniaal.

figuur 1
1. Begin met lijnstuk AB met midden D en middelloodlijn van AB.
2. Trek cirkel (D, DA).
3. Kies punt C willekeurig op de middelloodlijn van AB.
4. Trek cirkel (A, AB) en cirkel (B, BA).
5. AC snijdt cirkel A in F, BC snijdt cirkel B in E.
6. Trek cirkel (C, CE).

Klik hier Animatie voor een CabriJava-animatie van figuur 1.

Een ei-vorm op basis van een 3:4:5-driehoek begin pagina
Het ei van figuur 1 is opgebouwd uit vier cirkelbogen, waarvan er twee, AE en BF, congruent zijn. Vanwege de symmetrie kunnen we ook zeggen, dat het ei bestaat uit drie cirkelbogen en hun spiegelbeeld in de middelloodlijn van AB. De bedoelde cirkelbogen zijn PA, AE en EQ. De middelpunten van die cirkelbogen zijn opvolgend D, A en C, die de basisdriehoek van het ei vormen. We hebben een zogenoemd "driepunts-ei". De verhouding tussen de zijden van die driehoek bepaalt dan de uiteindelijke vorm van het ei.

figuur 2
In figuur 2 is een ander driepunts-ei geconstrueerd op basis van de verhouding 3 : 4 : 5.
In de figuur staan ook enkele hulpcirkels waarmee de verhouding tot stand is gekomen.

Klik hier Animatie voor een CabriJava-animatie van figuur 2.

figuur 3
De aansluiting tussen elk tweetal cirkelbogen moet natuurlijk gladjes verlopen. Dit kan worden bereikt door telkens het middelpunt van de tweede boog te kiezen op een straal van de eerste cirkel of op het verlengde ervan.
Zie figuur 3.

Klik hier Animatie voor een CabriJava-animatie van figuur 3.

Vijfpunts-ei begin pagina
Als je met het bovenstaande rekening houdt, kun je wellicht zelf ook het in figuur 4 afgebeelde vijfpunts-ei construeren.

figuur 4
eipyth4.gif (8195 bytes)
Meer informatie
Een boek:
ROBERT DIXON, Mathographics, Dover Publications, New York.
In dit boek staat ook figuur 4.

Internet:
http://chickscope.beckman.uiuc.edu/explore/eggmath
Op deze website staat meer over de wiskunde van het ei.

Naschrift (alleen op deze website)

Klik hier voor een ei-vorm gebaseerd op een regelmatige vijfhoek


begin pagina
[eipyth.htm] laatste wijziging op: 29-08-04