Standaard macro: PARABOLA

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Standaard Cabri-macro's


Beschrijving
De macro tekent een parabool uitgaande van
- een lijn als richtlijn
- een punt als brandpunt.

stand51.gif (811 bytes) Helptekst:
"Construct a parabola by selecting a line as the directrix and a point as the focus."

Bijzonderheden

- Als het punt op de lijn ligt, wordt niets getekend.
- Bij sommige liggingen van het brandpunt en/of de richtlijn wordt geen parabool getekend, cq. de kromme lijn wordt niet al zodanig door Cabri herkend (vermoedelijk is dit een bug in Cabri).
Het verplaatsen van het brandpunt en/of de richtlijn kan het probleem oplossen.

Constructie
De constructie van de macro is gebaseerd op de gebruikelijke constructie van punten van een parabool.

stand53.gif (1922 bytes)

In bovenstaande figuur zijn de opvolgende constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1 - brandpunt
2 - richtlijn
3 - Loodlijn(1, 2)
9 - Puntspiegeling(6, 8)
10 - Midden(1, 9)
11 - Puntspiegeling(6, 10)
12 - Midden(8, 10)
13 - Puntspiegeling(11, 1)
14 - Spiegeling(12, 3)

Klik hier Animatie voor een animatie van de constructie (zonder de parabool).


begin pagina
[stand5.htm] laatste wijziging op: 17-01-2003