Constructie van de inversie van een punt

Cabri Java AppletIn de figuur wordt de constructie van de inverse van een punt tov. een cirkel weergegeven..

Constructiestappen (zie eventueel ConstructieHelp):

1-3     opbouw figuur (inversie cirkel, punt P)
4   lijn OA
5-6   loodlijn in O op OA, snijpunt B
7-8   lijn BP, snijpunt B'
9   punt C
10-11   lijn CB', snijpunt A'

Opdracht
Ga door verplaatsing van het punt P na, dat de constructie  ook uit te voeren is als P binnen de cirkel ligt!

[ Terug naar de tekst ][ Tweede scherm: ConstructieHelp ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[inv2e_m.htm] laatste wijziging op : 22-08-2005