Constructie van de inversie van een punt

Cabri Java AppletIn de figuur wordt de constructie van de inverse van een punt tov. een cirkel weergegeven..

Constructiestappen (zie eventueel ConstructieHelp):

1-3     opbouw figuur (inversie cirkel, punt P)
   cirkel (P, PO)
5-6     bepaal de snijpunten Q en R met de inversiecirkel
   cirkel (Q, QO = r)
   cirkel (R, RO)
   P' is het tweede snijpunt van de beide laatste cirkels

Opdracht
Ga door verplaatsing van het punt P na, dat de constructie niet altijd uit te voeren is!

[ Terug naar de tekst ][ Tweede scherm: ConstructieHelp ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[inv2d_m.htm] laatste wijziging op : 10-08-1999