Collineatie van I, Z en J

Cabri Java Applet


In de figuur is
I  -  middelpunt van de incirkel van driehoek ABC
Z  - zwaartepunt va ABC
J  - gemeenschappelijk punt verbindingslijnstukken naar raakpunten
met de aancirkels (Ar, Br, Cr)
m  -  lijn door I, Z en J

Beweeg het punt A over de cirkel met behulp van de linker muisknop (This point).
Merk daarbij op dat de punten I, Z en J op de lijn m blijven liggen.

De positie van de punten B en C op de cirkel kan niet worden gewijzigd.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[feuer_fig6b_m.htm] laatste wijziging op : 20-02-1999