Concurrentie van lijnen parallel aan bissectricen

Cabri Java Applet


In de figuur is
O  -  middelpunt van de omgeschreven cirkel
A', B', C'   - middens van de zijden van driehoek ABC
A'I', B'I', C'I'  - lijnen evenwijdig aan bissectricen

Beweeg het punt A over de cirkel met behulp van de linker muisknop (This point).
Merk daarbij op dat de lijnen evenwijzig aan de bissectricen (door de middens van de zijden) steeds door I' blijven gaan.

De positie van de punten B en C op de cirkel kan niet worden gewijzigd.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[feuer_fig6a_m.htm] laatste wijziging op : 20-02-1999